Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetusten mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä

Vimpelin Listapalvelu Oy, y-tunnus 1936637-9
Puusepänkuja 8
62800 VIMPELI


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Janne Metsälä
Puh. 040 192 1835
Sähköposti janne.metsala@vimpelinlistapalvelu.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Keräämme asiakkailtamme tietoja asiakas- ja yhteistyösuhteen hoitamista ja kehittämistä varten. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään hallinnoimaan asiakkaalta saatuja tiedusteluja, tarjouspyyntöjä, tilauksia tai sopimuksia sekä tarjoamaan tietoa, tuotteita tai palveluita tallaisissa asiakaspalvelutilanteissa.

Tietoja käytetään myös suoramarkkinointiin, mikäli asiakas on itse rekisteröitynyt ja ilmoittanut yhteystietonsa ja suostumuksensa. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. 

Keräämme rekisteriin myös potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja.Tietoja kerätään henkilöiltä itseltään sekä julkisesti saatavilla olevista lähteistä kuten yritysten tai yhteisöjen www-sivuilta. Tietoja käytetään yhteistyön ja kaupan mahdollistamiseksi.

Tietoja käsitellään myös tilastollisiin tarkoituksiin sen selvittämiseksi, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa sekä hakukäyttäytymisen analysoimiseksi. Tällaista tietoa käsitellään ainoastaan koosteena ja sellaisessa muodossa, josta yksittäistä henkilöä ei pystytä tunnistamaan.

Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja yhteistyökumppaneiden rekisterin sisältö: yrityksen nimi, asiakkaan/yhteystiedon nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, laskutustiedot, asiakkaan lähettämät dokumentit, keskusteluihin ja kirjeenvaihtoon liittyvä tieto. Markkinointirekisterin ja potentiaalisten asiakkaiden rekisteri: Yrityksen nimi, yhteystiedon nimi ja sähköpostisoite.

Tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan asiakkaalta saatua tietoa. Tietoja saatetaan hakea myös YTJ:n yrityshausta, asiakkaan kotisivuilta tai muista julkisista lähteistä.

Tietojen käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään toistaiseksi. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus tai yhteistyökumppanuus on voimassa. Asiakassuhteen loputtua tiedot arkistoidaan. Markkinointilistallemme rekisteröidyllä on mahdollisuus poistua itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän käyttöoikeuden myöntämä Vimpelin Listapalvelut Oy:n henkilökunta.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkistuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle janne.metsala@vimpelinlistapalvelu.fi. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua, poistamista tai siirtämistä järjestelmästä toiseen. 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaisille. 
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.